Regulamin

REGULAMIN sklepu www.aimarket.pl 


 Korzystanie ze sklepu www.aimarket.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Sklep internetowy, działający pod adresem www.aimarket.pl, jest prowadzony przez firmę Tomas Kalita  z siedzibą w Dzięgielowie , ul. Spacerowa 6, kod pocztowy 43-445 , NIP : 5482663031 (dalej również jako „Sprzedający”), prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internetowej.


Adres do zwrotu towaru i wysyłania reklamacji:
AiMarket
Spacerowa 6, 43-445 Dzięgielów
Dane bankowe:PKO BANK POLSKI SA – 49 1020 1390 0000 6702 0478 9477

 
1.      Informacje ogólne
Poniższy regulamin określa sposób oraz zasady dokonywania transakcji przez sklep internetowy www.aimarket.pl, który prowadzi sprzedaż na odległość, w tym za pośrednictwem sieci Internetowej.
  
2.      Ceny oraz przedmiot transakcji
1) Przedmiotem transakcji są produkty oferowane na stronie sklepu www.aimarket.pl.
2) Sprzedający oświadcza, iż produkty oferowane przez sklep www.aimarket.pl są wprowadzane do sprzedaży zgodnie z obowiązującym prawem,  jak również są wolne od wad fizycznych i prawnych, fabrycznie nowe, w oryginalnych opakowaniach fabrycznych.
3) Cena wszystkich towarów widocznych na stronach sklepu internetowego www.aimarket.pl jest ceną brutto z VAT i  jest wyrażona w polskich złotych.
4) Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca w chwili potwierdzenia mailem przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep.
5) Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
6) Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego www.aimarket.pl, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
7) Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie sklepu internetowego www.aimarket.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
8) W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 
3.      Zamówienia

1) W celu złożenia zamówienia należy na stronie internetowej www.aimarket.pl  wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.
2) Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz kontaktu telefonicznego.
W przypadku braku możliwości kontaktu z kupującym np. błędny numer telefonu lub e-mail zamówienie po 2 dniach roboczych może zostać anulowane.
3) W przypadku złożenia zamówienia przekraczającego kwotę 6000,00 zł, zamówień na towary nietypowe lub sprowadzane wyłącznie na zamówienie Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia sposobu płatności przez zażądanie przedpłaty w części 10% wartości zamówienia.
4) W celach bezpieczeństwa , zapewnienia wyższej jakości obsługi a także w związku ze składaniem przez Klienta zamówień poprzez kanał telefoniczny, wszelkie rozmowy telefoniczne z klientem mogą być nagrywane przez obsługę Sklepu, bez wcześniejszego uprzedzenia.
5) Od chwili złożenia zamówienia do potwierdzenia wysyłki klient ma prawo do anulowania zamówienia lub żądania zmiany danych umieszczonych na fakturze.
6) Chcąc zmienić dane na fakturze należy wysłać maila na info@aimarket.pl.
7) Od chwili wysłania towaru klient NIE MOŻE anulować zamówienia.
8) Nie odebranie zamówionego towaru dostarczonego zgodnie z zamówieniem i postanowieniami regulaminu, może skutkować obciążeniem zamawiającego realnymi kosztami dostawy i zwrotu!
9)  UWAGA! Zamówienia, których nie możemy zrealizować w ciągu 14 dni od daty złożenia, mogą być anulowane w dniu ich złożenia lub w chwili otrzymania informacji o braku możliwości zrealizowania. Zamówienia niepotwierdzone mogą być anulowane . Zamówienia nieodebrane lub niezrealizowane z powodu braku wpłaty (dotyczy zamówień płatnych przelewem) mogą być anulowane po 10 dniach od ich złożenia.
10) W przypadku wystąpienia błędu w danych produktu sklep ma prawo anulować złożone zamówienie w ciągu 24g roboczych od momentu złożenia zamówienia przez klienta. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistniałej sytuacji.
11) W przypadku odstąpienia od umowy zwrot środków na rachunek bankowy Kupującego dokonywany jest w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia maila z potwierdzeniem anulowania zamówienia. Mail musi być wysłany z konta podanego podczas składania zamówienia.
 
4.      Płatność
1) W sklepie  www.aimarket.pl  istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
a) Przelew na konto bankowe Sprzedającego, którego nr zamawiający otrzymuje razem z potwierdzeniem rezerwacji zamówionego towaru. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu konta  www.aimarket.pl.
b) Płatność za pobraniem - zamawiający płaci kurierowi  przy odbiorze towaru. Wybierając tą metodę Kupujący obciążany jest dodatkowo kosztem pobrania wskazanym w systemie.
Pobranie można płacić kartą.
c)  Płatność gotówką - dotyczy zamówień odbieranych w biurze sklepu, gdzie Kupujący może zapłacić za zamówiony towar, w momencie odbioru towaru.
2) Czas na dokonanie przelewu środków za wybrany towar to 7 dni roboczych, po otrzymaniu maila o możliwości dokonania wpłaty na konto sklepu  www.aimarket.pl. W przypadku nie uiszczenia wpłaty w określonym wyżej czasie zamówienie zostanie anulowane.
3) Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego.
4) Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów.
 
5.      Dostawa
1) Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Czas wysyłki towarów będzie potwierdzony mailem (dla tego jest potrzebny poprawny E-mail). Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w umówionym czasie.
W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Operatora sklepu internetowego  www.aimarket.pl.
3) Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. W takim przypadku wniesienie towaru pod drzwi mieszkania klienta warunkowane jest wagą produktu. Standardowo waga ta nie przekracza 31,5 kg wagi przeliczeniowej. W przypadku towarów o wyższej wadze przeliczeniowej za prawidłowo dostarczony rozumie się towar dostarczony na adres posesji – do odbioru własnego z samochodu Kuriera.
4) Odbiór osobisty w biurze sklepu – możliwy tylko po wcześniejszym potwierdzeniu.
5) Koszt dostawy towaru przez kuriera jest uzależniony od objętości towarów i widoczny jest przy każdym z towarów. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia.
 6) Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru warunkiem reklamacji dostarczonego towaru i rozpatrzenia wszelkich reklamacji z tym związanych jest spisanie w obecności kuriera „Protokołu Reklamacji” (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier) zawierający opis uszkodzenia w dniu dostawy – lub z wyraźnym zaznaczeniem na protokole, że zgłoszenie uszkodzenia Kurierowi nastąpiło w dniu dostawy. Brak takiego zapisu w „Protokole Reklamacji” wyklucza odpowiedzialność Sklepu.  Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie www.aimarket.pl, zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego.
7) Kupujący potwierdza pisemnym pokwitowaniem odbiór zamówionego towaru od dostawcy i od tej chwili przechodzi na kupującego prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z użytkowaniem i posiadaniem a szczególnie ryzyko utraty bądź uszkodzenia w/w sprzętu.

 
6.      Termin realizacji zamówień
1) Czas wysyłki produktów wynika z dostępności produktu w naszym magazynie i magazynie dostawcy wskazanej w karcie każdego produktu w sklepie. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Operatora Sklepu. Maksymalny czas potwierdzenia dostawy wynosi 72 godzin następujących po sobie dni roboczych licząc od chwili potwierdzenia zamówienia przez kupującego.
2) Opis statusów dostępności towaru podanych w karcie produktu:
a) ''Dostępny" - oznacza iż, towar jest dostępny na naszym magazynie  i zostanie wysłany do klienta w terminie do 3 dni roboczych.
b) "Na magazynie dostawcy" - oznacza iż, towar jest dostępny w magazynie dostawcy . Po otrzymaniu towaru do nas przez dostawcę (przeważnie do 3 dni roboczych)  zostanie on wysłany do klienta w terminie do 3 dni roboczych.
c) "Sprawdź dostępność" - oznacza iż, dostępność towaru będzie sprawdzona u dostawcą i klient otrzyma informacje mailem.
 
7.      Procedura składania i śledzenia zamówienia
1) Złożenie zamówienia NIE WYMAGA rejestracji na stronie.
2) Zamówienie dokonywane poprzez kliknięcie na banner „ zamówienie” , wypełnienie formularza na stronie internetowej ma 6 kroków:
1.    Opcje zamówienia – klient się loguje oraz wypełnia dane bez rejestracji
2.    Dane osobiste – klient wypełnia dane osobiste
3.    Szczegóły dostawy -  wypełniać tylko jeżeli jest inny niż adres zamieszkania
4.    Opcje dostawy -  wybierz formę dostawy – dopełni Uwagi do zamówienia 
5.    Metoda płatności – wybierz metodę płatności  - przeczytaj i akceptuj REGULAMIN
6.    Potwierdzenie zamówienia -  sprawdź i potwierdź zamówienie
3) Do skutecznego zawarcia umowy kupna-sprzedaży dochodzi po zmianie statusu zamówienia na „W trakcie realizacji”.
4) Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania każdego zamówienia w którym wystąpiły błędy systemowe lub inne niezależne od Sklepu.
5) Informacje telefoniczne, w związku z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych są udzielane wyłącznie osobom widniejącym w zamówieniu jako zamawiający. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanych informacji. Korespondencja mailowa prowadzona jest wyłącznie poprzez maile podane podczas składania zamówienia.
6) Opisy statusów zamówienia
Złożone - zamówienie wpłynęło do systemu, oczekuje na potwierdzenie ze strony sklepu
Potwierdzone – dostępność towaru jest sprawdzona
Kaucja - brak wpłaty kaucji za zamówiony towar, oczekiwanie na wpłatę 10% wartości
Nie zapłacono - brak wpłaty za zamówiony towar, oczekiwanie na wpłatę za towar
W trakcie realizacji - towar zamówiony u dostawcy, oczekiwanie na dostawę do magazynu sklepu
Przygotowanie – towar sie gotuje do wysyłki
Wydanie do kuriera – towar był oddany do wysyłki do klienta
Odebranie – klient odebrał
Anulacja klientem – klient anulował zamówienie
Anulacja sklepem – sklep anulował zamówienie
 
8.      Obowiązki klienta
1) Klientów dokonujących zakupu poprzez Sklep zobowiązuje się w szczególności do:
a) korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób nie zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
b) korzystania z usług oraz ofert dostarczanych przez sklep internetowy w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu,
c) niedostarczania i nierozpowszechniania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
d) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla samego Sklepu, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich praw im przysługujących,
e) korzystania z wszelkich treści opisów w ramach Sklepu Internetowego jedynie w dla własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w zakresie przekraczającym użytek własny jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie pisemnej zgody udzielonej przez pracownika uprawnionego Sklepu.
2) Klienta obliguje się do niezwłocznego powiadomienia Sklepu o każdorazowym przypadku naruszenia jego praw osobistych, bądź też naruszenia zasad po stronie pracowników oraz określonych pkt. Regulaminu.
3) Sklep www.aimarket.pl  zastrzega sobie prawo pozbawienia Klienta prawa do dostępu oraz korzystania ze Sklepu Internetowego oraz składania Zamówień drogą telefoniczną, jak również ograniczyć może jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego lub usług oferowanych w ramach Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta tego Regulaminu, a zwłaszcza w szczególnych przypadkach gdy:
a) podane zostały fałszywe dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuszczenia się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, oraz dóbr osobistych innych Klientów,
c) dopuszczenie przez klienta zachowania, które jest niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi kanonami oraz przepisami prawa,
d) naruszenie zasad etyki społecznej w szczególności poprzez kilkukrotne dokonywanie zamówień produktów niemających na celu ich zakup,
e) kilkukrotne nie odbieranie zamówionego produktu zwłaszcza w formie pobrania .
4) Klient który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego na podstawie powyższych postanowień regulaminu, ma zakaz powtórnej Rejestracji bez uprzedniej pisemnej zgody ze strony pracowników www.aimarket.pl.
5) Tego typu sytuacje mogą być rejestrowane przez sklep www.aimarket.pl  oraz wykorzystane w późniejszym czasie jako materiał dowodowy na drodze sądowej celem dalszego dochodzenia swoich roszczeń.
 

9.      Gwarancja i serwis
1) Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w sklepie internetowym www.aimarket.pl są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera.
2) Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta.
3) Jeśli producent stosuje inne procedury gwarancyjne niż poprzez kartę gwarancyjną podstawą gwarancji są określone przez niego procedury.
4) W  przypadku braku karty gwarancyjnej klient zobowiązany jest do sprawdzenia u producenta procedur reklamacyjnych.

 
10.  Reklamacje lub zwroty
1) Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady techniczne lub  jest niezgodny z umową, Kupujący może:

a) złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową 
b) złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny). 


2) Zgodnie z Ustawą  „o ochronie niektórych praw konsumentów”, konsument (zamawiający nie podał NIP w zamówieniu) może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki.   Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać na koszt konsumenta pod adres sprzedawcy. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta w ciągu 14 dni od otrzymania zwrotu towaru.  Prawo do odstąpienia od umowy oraz gwarancja nie mają zastosowania gdy towar jest uszkodzony mechanicznie. Z powodu higienicznych niemożna zwrócić towar który był używany wspólnie z żywnością.

3) Zawsze przed ostatecznym odbiorem towaru od Kuriera należy sprawdzić wizualnie opakowanie i plombujące taśmy sprzedawcy. Odbiorca powinien po zapłacie sprawdzić towar w obecności kuriera jeżeli niema mechanicznie uszkodzony . Jeżeli towar jest uszkodzony jest powinien  w obecności Kuriera na formularzu tego przewoźnika spisać protokół szkody podając datę, godz. dostawy, stan opakowania oraz jak najszybciej skontaktować się ze sprzedawcą.

4) Sporządzony protokół szkody jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń klienta z tytułu uszkodzenia lub niezgodności przesyłki z zamówieniem

 
11.  Ochrona prywatności danych osobowych
1) Zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych", zobowiązujemy się do ochrony Państwa danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą mają Państwo prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania lub żądania usunięcia z naszej bazy danych.
2) Wszystkie dane osobowe zebrane przez firmę Sprzedającego będą wykorzystywane tylko do realizacji zamówień. Nie będą one udostępniane innym firmom do jakichkolwiek celów, w tym marketingowych.
 
12.  Postanowienia końcowe
1) Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego www.aimarket.pl a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
2) Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego www.aimarket.pl  towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
3) Sklep zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.
4) Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sklepu.
5) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
6) Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.aimarket.pl  jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem Sklepu i jego pełną akceptacją. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony 
 

 

 
 
Regulamin obowiązuje od dnia 1.9.2013

Więcej
Oryginał pack
Więcej
Super cena
Więcej
Rzetelność
Więcej
Darmowa dostawa
Więcej
Oryginał pack
Więcej
Super cena
Więcej
Rzetelność
Więcej
Darmowa dostawa